Pri práci zemných stavebných strojov a zariadení dochádza často k opotrebovaniu alebo k deštrukcii rôznych častí (púzdra, ložiskové uloženia, čapy, hriadele, zavesenia, …). Tieto opotrebenia a deštrukcie nielenže priamo vplývajú na presnosť, kvalitu a spoľahlivosť stroja, ale často zapríčiňujú nečakané prestoje, ktoré pri zemných prácach znamenajú ohrozenie termínov.

Jednou z našich špecializácií je oprava, renovovanie a výroba častí rôznych strojárskych, lesných a stavebných strojov (bágre, žeriavy, nakladače, rýpadlá, hydraulické ruky, lesné traktory, miešače, pumpy, čerpadlá, …). Opravujeme takmer všetky ich častí (púzdra, čapy, hriadele, vybité / poškodené otvory, ložiskové uloženia, ramená, lyžice, lopaty, ruky, pohony, rýpače, kladivá, …), a to aj priamo na mieste u zákazníka (v rámci celej SR).

Sme vybavení niekoľkými mobilnými zariadeniami, ktoré nám umožňujú opravu priamo na mieste u zákazníka. Tak dokážeme vyrábať a opravovať diely na mieru, čo neraz znamená veľkú úsporu oproti nutnosti meniť celé častí strojných zariadení. Dokážeme opravovať opotrebené otvory čapových uložení, hriadeľov, ložiskových uložení a domov bez nákladnej demontáže celkov strojov a bez nutnosti ich prevozu na veľké vzdialeností do špeczalizovaných servisov pri zachovaní vysokej presnosti a kvality.