Chýba Vám diel, ktorý neviete zohnať? Máte nápad a potrebovali by ste to vyrobiť? Máte špeciálne požiadavky na nejaký výrobok? Máte výkres alebo zostavu?

Naša spoločnosť sa zaoberá kusovou a malosériovou strojárskou výrobou už od roku 2006. Vyrábame všetko čo je možné vyrobiť, od jednoduchých výrobkov, dielov, častí strojov, cez zostavy, podskupiny, skupiny až po kompletnú výrobu strojov a zariadení.

Frézujeme, sústružime, zvárame, delíme materiál, brúsime, leštíme, … sme strojári.

Na základe našich skúseností Vám dokážeme poradiť už pri návrhu výrobku (pri prvotnom nápade), posúdiť výrobok z hľadiska jeho kvality, trvanlivosti, materiálovej vhodnosti, finančnej náročnosti a ďalšej spoľahlivosti ešte pred samotnou výrobou, čo Vám môže ušetriť množstvo financií a problémov ešte pred samotnou výrobou.

Môžeme byť Vašim spoľahlivým dlhodobým dodávateľom, neváhajte nás osloviť.